ukr eng

Про радіопроєкт

В Україні не бракує навчальних курсів і програм, присвячених питанням медіаграмотності й медіагігієни, призначених як для фахівців масовоінформаційної галузі, так і представників широких верств населення. Авторитетні соціологічні центри та впливові громадські організації досліджують зрушення в масовій свідомості, пов’язані з поширенням медіакритичних знань, умінь і навичок відповідального медіаспоживання. За даними дослідження «Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа», проведеного USAID-Internews торік, майже 60 % українців, віком від 18 до 65 років не схильні до критичного мислення; лише 11 % змогли відрізнити фейки. Результати всеукраїнського опитування громадської думки «Джерела інформації, медіаграмотність і російська пропаганда» засвідчили, що з-поміж масової української медіавдиторії мало хто цікавиться інформаційним продуктом про боротьбу з фейками, маніпуляціями та дезінформацією. Так, 10% респондентів пригадали, що впродовж останнього місяця дивилися які-небудь передачі, що ставили за мету боротьбу з дезінформацією. Водночас, лише 15% українців хотіли б дивитися/слухати такі теле-, радіопрограми чи відеоблоги.

Численні ініціативи громадських правозахисних організацій поліпшити суспільне сприйняття прав і свобод людини, збільшити коло тем, проблем і вивести з тіні героїв/ героїнь із так званих «конфліктно-чутливих груп» мають хоч і невеликі, але успіхи. За результатами дослідження «Що українці знають і думають про права людини: оцінка змін (2016-2018)», свобода та справедливість, на думку опитаних, є найважливішими цінностями для громадянського суспільства. Водночас толерантність у ставленні до іншого/іншої як цінність посідає одне з останніх місць у переліку важливих для широкого українського загалу суспільних вартостей. Власне, чимала частина опитаних вважає цілком доцільним обмеження прав і свобод певних груп населення, зокрема певних етнічних меншин, ЛГБТК-спільноти, наркозалежних та ін. «Дружні попередження» журналістам і журналісткам як усеукраїнських, так і регіональних медій, від «Комісії журналістської етики» через недотримання професійних стандартів і етичних норм і досі «популярні» й поширені. Журналістські матеріали, побудовані на європейських медійних цінностях, принципах інкюзивної/ адвокаційної журналістики, відкритого суспільства, досі не мають насправді популярних майданчиків для самопрезентації. Здебільшого їх можна «спожити» на суспільних/ громадських медійних платформах, медіафестивалях із невеликим авдиторним охопленням.

З огляду на все це радіопрограма «НЕумовно» в межах проєкту «Європейські медійні стандарти і цінності незалежної журналістики в еру постправди» є надзвичайно ефективним і корисним знаряддям для практичної реалізації студентами/ студентками здобутих знань із проблематики медіаграмотності та медіагігієни, медіакритики та медіакультури, конфліктно-чутливої журналістики. Проєкт «НЕумовно» дає змогу його авторам і авторкам розвинути й удосконалити навички в царині інклюзивної/ адвокаційної журналістики, розширивши їхні уявлення про неодмінність дотримання професійних стандартів і етичних норм у матеріалах з будь-якої суспільно значущої, соціально дражливої чи маргінальної теми. Автори й авторки радіопрограми «НЕумовно» говорять правду, оперують достовірними фактами, залучають справжніх, компетентних у конкретних темах експертів і експерток, що виключає маніпуляції та дезінформацію. Радіопроєкт «НЕумовно» оприявнює тих і повертає право голосу тим, хто лишався і подекуди є непоміченим і непочутим в українському медіаландшафті, що розвивається за законами моди та фінансового успіху. Радіопрограма «НЕумовно» є зразком прогресивного, цікавого та змістовного медійного продукту, що просуває європейські цінності та стандарти, принципи незалежної журналістики та відкритого суспільства серед найширших верств населення.